• باک سازی ابتکار
  • باک سازی ابتکار
  • باک سازی ابتکار

باک آلومینیوم ابتکار

ابتکار سازنده انواع باک آلومینیوم در طرح های اسکانیا،FH،آکتروس،ایسوزو و...خرید و فروش انواع باکهای فابریک آکثور FH،آکتروس،هوو ،البرز ،فراز و ... همچنین باک سازی ابتکار نصب و جابجایی باک بر روی تمام کامیون های سنگین ،جابجایی انواع باطری پخش و توزیع جزیی و عمده انواع باک آلومینیوم ،گالوانیزه ،آهنی و یخچال و تانکر آب کامیون به تمام نقاط کشور با گارانتی و تخفیف ویژه به همکاران محترم و اعطای نمایندگی به همکاران محترم رانیز انجام می دهد.

باک آلومینیوم ابتکار
محصولات
باک آلومینیوم ابتکار
باک آلومینیوم ابتکار
باک آلومینیوم ابتکار
گالری
خدمات
باک آلومینیوم ابتکار

نصب و جابجایی باک بر روی تمام کامیون های سنگین

باک آلومینیوم ابتکار

جابجایی انواع باطری پخش

باک آلومینیوم ابتکار

توزیع جزیی و عمده انواع باک آلومینیوم ،گالوانیزه ،آهنی و یخچال و تانکر آب کامیون به تمام نقاط کشور با گارانتی و تخفیف ویژه